(via plantchilds)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 269.042 notas. .

(Fonte: yodiscrepo, via bolloxs)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 679 notas. .

(via sadvegan)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 8.106 notas. .

(Fonte: justinbiebergoth, via sadvegan)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 7.780 notas. .

(via bolloxs)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 263 notas. .

(Fonte: sadcholo, via consecratio)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 800 notas. .

(via bolloxs)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 822 notas. .

ewok-gia:

Lucas Simoes - Nostalgia

(Fonte: vanished, via woodenpunk)

Isto foi publicado Há 4 dias. Contém 30.258 notas.

floatyflo:

"to make you feel my love", 2014

(via cohors)

Isto foi publicado Há 2 semanas. Contém 200 notas.

(Fonte: yayforcows, via bolloxs)

Isto foi publicado Há 2 semanas. Contém 5.041 notas. .
nzafro:

Kiss by Andy Warhol.

nzafro:

Kiss by Andy Warhol.

(via cohors)

Isto foi publicado Há 3 semanas. Contém 108 notas. .

(Fonte: scarymansion)

Isto foi publicado Há 3 semanas. Contém 316 notas. .

buellerismyfriend:

Invierno - Demo (2010)

Santiago del Chile emo

(Fonte: rodrigoraton)

Isto foi publicado Há 4 semanas. Contém 85 notas.
awwww-cute:

Saw this sweet old couple on the subway today

awwww-cute:

Saw this sweet old couple on the subway today

Isto foi publicado Há 1 mês. Contém 3.857 notas. .
awwww-cute:

Dog selfie and photobomb

awwww-cute:

Dog selfie and photobomb

Isto foi publicado Há 1 mês. Contém 2.615 notas. .